Trường Mầm Non Hoài Anh

Trường Mầm Non Hoài Anh

Trường Mầm Non Hoài Anh

Trường Mầm Non Hoài Anh
Trường Mầm Non Hoài Anh
Hoạt động
các bé biểu diễn võ thuật trong lễ hội tổng kết NH 2017 - 2018
các bé lớp lá đang biểu diễn võ thuật trong lễ hội tổng kết năm học 2017 - 2018. Với mong muốn cho các bé rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Nhà trường đã đưa môn học võ Vovinam Việt Võ Đạo vào sinh hoạt cho tất cả các bé ở trường. Các bé rất thích thú khi tham gia môn học này.